Biyostat.com'a Hoşgeldiniz

Biyostat.com, tüm biyoistatistiksel ihtiyaçlarınızı karşılayacak çevrimiçi ve ücretsiz bir pkd3.net hizmetidir. 

Sayımla İlgili Hesaplamalar

Standard Mortalite Oranı

Oran

2x2 Tablo

Doz-Yanıt

L x C Tablosu

Eşleşen Vaka-Kontrol

Tarama

Rastgele Sayı Oluşturma

Kişi-Zaman Hesaplamaları

Basit Kişi-Zaman Oranı

İki Kişi-Zaman Oranının Karşılaştırılması

Sürekli Değişkenler için Hesaplamalar

Ortalama için Güven Aralıkları

Median veya Yüzde için Güven Aralıkları

t-testi

ANOVA

Örneklem Boyutu Hesaplamaları

Orantılı veya Tanımlayıcı Çalışma

Eşleşmeyen Vaka-Kontrol Çalışması

Kohort - Randomize Kontrollü Çalışma

İki Ortalamanın Karşılaştırılması

Güç Hesaplamaları

Eşleşmeyen Vaka - Kontrol

Kohort
Çalışma

Klinik Çalışma

Kesitsel Çalışma

İki Oranın Karşılaştırılması

Biyostat.com © Copyright 2024 pkd3.info

This web page was started with Mobirise templates